Thi Công Bảng Tole Dán Decal Tại Trảng Bom

Làm bảng tle dán decal tại trảng bom, khung sắt hộp vuông 25mm dầy 1,1mm, tole dày 3zem cán decal in kts cán màng chống bay màu.